Sunday, January 13, 2019

Zhong Yu Yuan Wei Wanton Noodle

忠于原味云吞面
30 Seng Poh Road
#02-30
Singapore 168898

No comments: