Saturday, January 20, 2018

Zhong Yu Yuan Wei Wanton Noodle

忠于原味云吞面
30 Seng Poh Road
#02-30
Singapore 168898 

No comments: